RSS-feed voor deze sectie

Archief | Handig

Lifehacking: dingen die het leven versimpelen. Tips die ik met de wereld wil delen.

Omzettabel nummering nieuw liedboek

Naast nieuwe liederen bevat het onlangs verschenen nieuwe liedboek (2013) een selectie van liederen uit oudere bundels, zoals gezangen (1973), opwekking, ELB, Tussentijds, etc. Wat mist(e) is een omzettabel om de nummering met elkaar te verenigen.

Interactieve SMS- en Twitterdienst organiseren in de kerk

Een nieuw fenomeen in kerken is het organiseren van interactieve sms- en Twitterdiensten, waarbij kerkgangers op gestelde momenten vragen kunnen stellen of kunnen stemmen op een peiling. In dit artikel een overzicht van praktische links, informatie over Twitter en SMS, de invulling van deze kerkdiensten, voorbeelden, nodige apparatuur en gratis software die zo’n dienst mogelijk maakt.

Overzicht beamer-presentatiesoftware kerken

In kerken wordt steeds meer gebruik gemaakt van de beamer om liederen, bijbelteksten, filmpjes en meer te projecteren. Programma’s zoals EasyWorship maken gebruik van een database met bijbel(teksten) en liederen uit verschillende bundels, maar zijn voor sommige kerken erg duur. Daarom deze zeer complete lijst met (gratis) alternatieven.